Ви зараз переглядаєте Центральноукраїнський національний технічний університет

Центральноукраїнський національний технічний університет

пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, тел.: (0522) 55 93 13

Історія Центральноукраїнського національного технічного університету бере свій початок з квітня 1929 року, коли в м. Зінов’євськ, в умовах прискореної індустріалізації країни, було створено вечірній робітничий індустріальний інститут сільськогосподарського машинобудування. Інститут розташувався у приміщенні колишнього Єлисаветградського земського реального училища. Зараз там знаходиться Кропивницький інженерний коледж ЦНТУ. Інститут проіснував недовго. 26 лютого 1933 року Народний комісаріат важкої промисловості СРСР видав наказ про його ліквідацію. Вже на той час вуз підготував близько 350 фахівців.

9 червня 1967 року за наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України було створено Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, який за роки свого існування підготував для народного господарства близько 30 тисяч фахівців. 

Постановою Кабінету Міністрів України за № 1972 від 14.12.1998 року навчальний заклад реорганізовано  у Кіровоградський державний технічний університет.

Президент України Л.Д. Кучма своїм Указом від 5 березня 2004 року надав університету статус національного. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1291 від 27 жовтня 2016 року Кіровоградський національний технічний університет перейменовано на Центральноукраїнський національний технічний університет.

Сьогодні університет – потужний навчально-виховний і науковий центр України. Він має добре розвинені зв’язки з машинобудівними заводами та об’єднаннями України, підприємствами агропромислового комплексу, транспорту, будівництва, електропостачання, фінансово – банківськими установами та приватними фірмами, для яких готує фахівців. 

Університет має широкі міжнародні зв’язки з навчальними закладами та науковими центрами Росії, Болгарії, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Куби, Франції, Англії, Німеччини та ін. До навчального процесу залучаються представники Корпусу миру США. Зараз в університеті навчається 95 студентів з 14 країн далекого зарубіжжя, а за період його існування підготовлено понад 550 спеціалістів для 65 країн світу.

Крім освітньо – професійної діяльності, університет виконує функції науково – методичного центру з питань сільськогосподарського машинобудування, електроенергетики, екології, автоматики, економіки та ін. Як єдиний у регіоні вищий навчальний заклад, що забезпечує кадрами промисловість і сільське господарство, університет виконує і координує наукові дослідження в межах регіону, здійснює оперативну перепідготовку фахівців за необхідними напрямками.

http://www.kntu.kr.ua/

https://www.facebook.com/CNTU.kr.ua

 

Залишити відповідь