Ви зараз переглядаєте Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, тел.: (0522) 32 08 89

Педагогічна освіта на Кіровоградщині має давню історію. Ще 1881 року при громадській жіночій гімназії міста Єлисаветграда був відкритий VIII додатковий педагогічний клас. Його випускниці ставали вчительками початкових шкіл чи займалися “вільною практикою”. На початку XX століття народного вчителя готували також педагогічні курси та духовна семінарія.

Першим реальним кроком із створення вищого педагогічного закладу на Єлисаветградщині стало відкриття 1 червня 1921 року вищих педагогічних курсів, які готували вчителів для початкових шкіл. У краї розгорнулася боротьба з неписьменністю, бракувало викладачів у школах, тому випускники педкурсів не лише працювали в початковій ланці, а й часто ставали викладачами всіх навчальних предметів у старших класах, вели значну громадську та просвітницьку роботу серед населення.

1925 року педагогічні курси було реорганізовано в Зінов’євський педагогічний технікум, який продовжував підготовку вчителів для початкової школи. Бракувало коштів, обладнання, кабінетів. 1927 року педагогічний технікум одержав приміщення колишньої громадської жіночої гімназії, яке стало рідною домівкою для багатьох поколінь випускників  університету.

1 жовтня 1930 року Рада Народних Комісарів УСРР прийняла офіційну постанову про відкриття інституту народної освіти, який складався з чотирьох факультетів: техніко-математичного, агро-біологічного, історико-економічного та мовно-літературного. Було утворено п’ять кафедр: математики, біології, історії, педагогіки, української мови і літератури.

1933 року інститут соціального виховання реорганізується в педагогічний інститут з фізико-математичним і хіміко-біологічним факультетами із строком навчання чотири роки. 

Поступово вуз зростає, збільшується кількість факультетів і кафедр, поліпшується якість навчання і виховання. 1956 року на базі педагогічного училища фізвиховання відкривається факультет фізичного виховання інституту. 1959 року розпочав роботу педагогічний факультет, який готував учителів початкових класів з вищою освітою. 1962 року відкрито факультет англійської мови, а 1967 – музично-педагогічний. З вересня 1978 року відновив свою роботу історичний факультет.

У середині 90-х років педагогічний інститут виходить на нові рубежі свого поступу. Створюється навчально-науковий виробничий комплекс “Неперервна освіта”, до складу якого ввійшли кращі середні заклади освіти області, почало роботу обласне відділення Малої Академії наук, відкривається магістратура.

У 1992 році Кіровоградському державному педагогічному інституту присвоєно ім’я Володимира Кириловича Винниченка.

4 квітня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України Кіровоградському державному педагогічному інституту було надано статус державного педагогічного університету.

2017 року Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка перейменовано в Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

На сучасному етапі метою освітньої діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка є підготовка фахівців нового покоління з рівнем освіти, гідним кращих вищих навчальних закладів світу. Вони здатні працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства й конкурувати на світовому ринку праці. За останні роки університет здобув широке визнання та авторитет серед абітурієнтів, педагогічної та наукової спільноти.

https://www.cuspu.edu.ua/ua/

https://www.facebook.com/cuspu.edu.ua/

Залишити відповідь